Gwarancja

Warunki Gwarancji

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Oferowany Towar jest objęty Gwarancją udzielaną przez Sprzedawcę. Potwierdzeniem Gwarancji jest dowód zakupu. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowana w siedzibie Sprzedawcy (Brandkomp s.c.) przy ulicy Wolskiej 84/86, 01-141 Warszawa. Okres Gwarancji jest szczegółowo określony dla każdego Towaru.

 1. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest okazanie/dołączenie oryginału lub kopii dowodu zakupu.

 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są oznakowane przy użyciu naklejek gwarancyjnych tzw. stikerów, zawierających nazwę Sprzedawcy, informację o treści "Gwarancja. Nie zrywać!" oraz indywidualny numer identyfikacyjny. Samowolne usunięcie bądź uszkodzenie naklejek gwarancyjnych przez Klienta może spowodować utratę gwarancji.

 3. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych usterek, ujawnionych w okresie gwarancji w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.

 4. Sprzęt należy dostarczyć do naprawy serwisowej w komplecie wraz z urządzeniami i akcesoriami, z którymi został sprzedany, w oryginalnym opakowaniu (jeśli w takim został zakupiony).

 5. Gwarancją nie są objęte skutki zjawisk losowych takich jak przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne oraz materiały eksploatacyjne, baterie - również w notebook’ach, atramenty, płyty CD/DVD oraz powstałe w trakcie użytkowania wypalone piksele i subpiksele w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych. Gwarancję unieważniają uszkodzenia mechaniczne Towaru, zalanie, zawilgocenie, działanie skrajnej temperatury i innych czynników o parametrach niezatwierdzonych w specyfikacji producenta, nieuzgodnione z Gwarantem próby napraw, ingerencja w elektronikę dysku, powodująca wykasowanie strefy serwisowej napędu  oraz uszkodzenia spowodowane przez czynniki lub podzespoły, o których nieprawidłowym działaniu klient nie poinformował serwisu.

 6. Testowanie pod kątem stwierdzenia uszkodzenia będzie prowadzone jedynie w stosunku do wad umieszczonych w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego. Gwarant w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za dane zgromadzone w pamięci urządzeń oraz ich ustawienia systemowe. Klient jest zobowiązany do wykonania kopii zapasowych we własnym zakresie przed oddaniem urządzenia do naprawy. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ewentualnego przywrócenia ustawień fabrycznych oraz aktualizacji oprogramowania dostarczonego do naprawy lub wyceny urządzenia.

 7. Gwarant nie odpowiada za niewłaściwe działanie programów w przypadku braku umowy licencyjnej oprogramowania oraz w przypadku nieprawidłowego ich zainstalowania. Usunięcie wad programowych np. poprawienie konfiguracji, usunięcie wirusów itp. traktowane jest jako ekspertyza nieobjęta niniejszą gwarancją i jest wykonywana odpłatnie.

 8. Serwis nie przyjmuje przesyłek pobraniowych, które będą zwracane do adresata.

 9. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 10. Dokonanie zakupu w Sklepie i związane z tym zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków Gwarancji.

 

 

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 226321248.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty (wymiana, zwrot), a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany ewentualny zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
 2. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki postaramy się poinformować Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji , zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w w/w terminie 14 dni odeślemy reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@brandkomp.pl lub telefonicznie: 226321248. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt należy dostarczyć w takim samym stanie w jakim został on zamówiony i dostarczony. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu (jeśli było dołączone) wraz z całą jego zawartością.
 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także dane nabywcy i numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
 3. W terminie do 14 dni od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu pod kątem sprawności i kompletności (czy nie nosi śladów manipulacji, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością-nie dotyczy opakowań zastępczych).
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu, dostarczenie produktu niekompletnego bądź z uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 14 dni na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt.

Firma mieści się na terenie spółdzielni "Hurt".

        Dojazd tramwajem 10,13,26,27,28 przystanek Sokołowska 03,04 na ulicy Wolskiej.  

    Autobusy: 186, 414, 523 (przystanek Wolska 05 i 06)
    Wejście przez portiernię spółdzielni "HURT" lub wjazd przez bramę od ul. Sokołowskiej na teren hurtowni. Budynek B, wejście W-2, I piętro.
    Kod do domofonu przy bramie od ul. Wolskiej - wybrać "1", "klucz" i wpisać kod 2008.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl